Contact

Sint-Catharijnekerk

Agenda Catharijnekerk

Sint-Catharijne Cantorij
elke dinsdagavond

20.00 - 22.00 uur

start zomerconcertserie

van de jubilerende culturele
commissie Sint-Catharijne

vrijdag 30 juni
opening tentoonstelling expositie Iconen
16.00 uur

maandag 3 juli
orgelconcert Gerben Mourik
20.15 uur

zaterdag 8 juli
orgelconcert Niels Jan van der Hoek
16.30 uur

maandag 10 juli
jubileumorgelconcert Henk van Putten
20.15 uur

zaterdag 15 juli
orgelconcert Martien de Vos
16.30 uur

zaterdag 22 juli
orgelconcert Arjan de Vos
16.30 uur

zaterdag 5 augustus

middagconcert
Jan Hendrik van de Kamp, orgel
en Ruud Beregamin, saxofoon
16.30 uur

zaterdag 12 augustus
speciale viering 600 jaar Sint-Catharijnekerk
m.m.v. Vrienden van de Catharijnekerk en
Arjan Breukhoven
14.00 uur

zaterdag 26 augustus
concert St. Caeciliakoor
16.30 uur

maandag 28 augustus
orgelconcert Gijs Boelen
20.15 uur


Home