Contact

Sint-Catharijnekerk

Informatieblad

In het Informatieblad 2020-2021 vindt u informatie over het winter- en jeugdwerk en de wijkindeling met actuele adresgegevens van kerkenraadsleden en contactpersonen.

In verband met de privacywet publiceren wij de nieuwe Informatiekrant niet op de website. De krant is tegelijk met het augustusnummer van het Kerkblad verschenen. Belangstellenden die het Informatieboekje 2020-2021 onverhoopt niet hebben ontvangen kunnen dit via e-mailadres info@catharijnekerk.nl aanvragen.

Opgave voor het winterwerk - voor zover nodig - kan via winterwerk@catharijnekerk.nl

Home