Contact

Sint-Catharijnekerk

Informatieboekje

Aan het nieuwe Informatieboekje 2018-2019 wordt op dit moment hard gewerkt. U zul erin informatie vinden over het winter- en jeugdwerk en de wijkindeling met actuele adresgegevens van kerkenraadsleden en contactpersonen.

In verband met de nieuww´Privacywet´ zullen wij het nieuwe boekje dit jaar niet op de website publiceren. Het boekje verschijnt tegelijk met het septembernummer van het Kerkblad. Belangstellenden die het Informatieboekje 2018-2019 in september niet hebben ontvangen kunnen dit via e-mailadres winterwerk@catharijnekerk.nl aanvragen.

Opgave voor het winterwerk kan ook via winterwerk@catharijnekerk.nl of met het opgaveformulier achter in het informatieboekje kunt u zich opgeven voor één of meer avonden of voor een hele serie in het winterwerk.

Home