Contact

Sint-Catharijnekerk

Informatieboekje

In het Informatieboekje 2018-2019 vindt u informatie over het winter- en jeugdwerk en de wijkindeling met actuele adresgegevens van kerkenraadsleden en contactpersonen.

In verband met de nieuww´Privacywet´ zullen wij het nieuwe boekje dit jaar niet op de website publiceren. Het boekje is tegelijk met het septembernummer van het Kerkblad verschenen. Belangstellenden die het Informatieboekje 2018-2019 in september niet hebben ontvangen kunnen dit via e-mailadres winterwerk@catharijnekerk.nl aanvragen.

Opgave voor het winterwerk kan via winterwerk@catharijnekerk.nl of met het opgaveformulier achter in het informatieboekje voor één of meer avonden of voor een hele serie in het winterwerk.

Home