Sint-Catharijnekerk

Nieuwsberichten

Basiscatechese vanaf 7 november

Kom je ook naar de basiscatechese? De eerste keer is op 7 november.
Lees verder

Christelijke vrouwengespreksgroep Doelbewust

Elke derde donderdag van de maand komt een groep vrouwen bij elkaar om samen na te denken over het geloof.
Lees verder

Het gesprek, filosofische gesprekken met ...

Op vier data in de wintertijd zijn er momenten dat Willem Meyboom in gesprek gaat met een psycholoog, een theoloog, filosoof en een ondernemer.
Lees verder

Alles wat Ademt; proeven aan liederen in 2017-2018

Tijdens 'Alles wat Ademt' wordt geproefd aan liederen uit het liedboek; thematisch of liturgisch maar vooral met zingen.
Lees verder

Leerhuis Bijbel en geloof vragenderwijs

In de maanden oktober tot en met maart volgend jaar worden steeds een middag en een avond gehouden met als onderwerp Bijbel en geloof vragenderwijs.
Lees verder

Zondagavond 17 december Kerstzangdienst

Het belooft weer een fijne kerstzangdienst te worden op zondagavond 17 december. Komt allen tezamen!
Lees verder

Ommeloopkring

Deze gesprekskring in de ontmoetingsruimte van de Ommeloop is oud en vertrouwd en wordt (bijna) elke eerste vrijdag van de maand gehouden.
Lees verder

Sint-Catharijne Cantorij 30 jaar!

Sint-Catharijne Cantorij viert jubileum op 4 en 5 november met Cantorijendag, Evensong en reünie
Lees verder

Blikseminslag treft elektronisch carillon Catharijnetoren

Het carillon in de toren van de Brielse Sint-Catharijnekerk is buiten gebruik na blikseminslag.
Lees verder

Kerkmuziek

Vanaf 23 oktober tot en met 22 februari vier avonden over kerkmuziek.
Lees verder

Gasthuiskring

Op bijna elke laatste vrijdag van de maand komen bewoners van het Gasthuis bijeen voor een kringgesprek.
Lees verder

Zingen in 't Catharina Gasthuis

Iedere tweede woensdagmiddag van de maand kunt u om half drie 'Zingen in het Gasthuis' aan het Slagveld 37.
Lees verder

Gespreksavond over het Avondmaal

De gespreksmiddag over het avondmaal wordt gehouden op een nader te bepalen datum.
Lees verder

Musical Stefanus

Zaterdag 26 augustus is de eerste bijeenkomst over de musical Stefanus die gemeenteleden samen gaan oefenen en opvoeren. Kom en doe ook mee! Er is van alles te doen, toneelspelen, zingen, toneel(aan)kleding, te veel om op te noemen.
Lees verder

Sint-Catharijnekerk in de steigers

Sinds begin maart staat een gedeelte van de Catharijnekerk in de steigers om het glas-in-loodraam Coppelstock en een schipvenster te restaureren.
Lees verder