Sint-Catharijnekerk

Nieuwsberichten

Derde zondag veertigdagentijd

In de dienst van zondag 19 maart leest ds. Tineke Flim Lucas 11, vers 14 tot en met 28, de lezing van de kindernevendienst. Hierin geneest Jezus iemand die niet kan spreken.
Lees verder

Projectkoor op Paasmorgen

Vanaf 21 maart oefent de Sint-Catharijne Cantorij voor de Paasmorgendienst op zondag 16 april aanstaande. Zingt u mee?
Lees verder

Sint-Catharijnekerk in de steigers

Sinds begin maart staat een gedeelte van de Catharijnekerk in de steigers om het glas-in-loodraam Coppelstock en een schipvenster te restaureren.
Lees verder

Vastenmaaltijden 2017

Op de woensdagen 8 en 22 maart en 8 april zijn weer vastenmaaltijden in het Parochiehuis. Dit jaar is er ook een spreker tijdens deze avonden.
Lees verder

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag 1 maart, Aswoensdag. Tijd van inkeer en bezinning waarop wij ons voorbereiden op Pasen.
Lees verder

Alles wat Ademt 2016-2017

Ook in het nieuwe jaar 2017 gaan we tot en met mei weer (bijna) elke eerste donderdag van de maand 'Proeven aan liederen in Alles wat ademt'.
Lees verder

Zingen in 't Catharina Gasthuis

Iedere tweede woensdagmiddag van de maand kunt u om half drie 'Zingen in het Gasthuis' aan het Slagveld 37.
Lees verder

Christelijke vrouwengespreksgroep Doelbewust

Elke derde donderdag van de maand komt een groep vrouwen bij elkaar om samen na te denken over het geloof.
Lees verder

Gasthuiskring

Op bijna elke laatste vrijdag van de maand komen bewoners van het Gasthuis bijeen voor een kringgesprek.
Lees verder

Ommeloopkring

Deze gesprekskring in de ontmoetingsruimte van de Ommeloop is oud en vertrouwd en wordt (bijna) elke eerste vrijdag van de maand gehouden.
Lees verder