Sint-Catharijnekerk

Nieuwsberichten

Themadienst 11 november 2018

Er zijn liedjes, muziekstukken, die je enorm kunnen raken. Daarover gaat de themadienst van 11 november. En jij kunt jouw speciale lied doorgeven aan de voorbereidingsgroep.
Lees verder

Zomerconcertserie 2018

Zaterdagmiddag 18 augustus is er een inlooporgelconcert met Minne Veldman in de Bedevaartkerk aan de Rik in Brielle. Maandagavond 19 augustus is er weer een orgelconcert in de Catharijnekerk met de bekende organist Henk van Putten.
Lees verder

Zingen in 't Catharina Gasthuis

Iedere tweede woensdagmiddag van de maand kunt u om half drie 'Zingen in het Gasthuis' aan het Slagveld 37.
Lees verder

Ommeloopkring

Deze gesprekskring in de ontmoetingsruimte van de Ommeloop is oud en vertrouwd en wordt (bijna) elke eerste vrijdag van de maand gehouden.
Lees verder

Hobby- & talentendag op 6 oktober 2018

Talenten gezocht om deel te nemen aan de Hobby- & Talentendag op zaterdag 6 oktober!
Lees verder

Gasthuiskring

Op bijna elke laatste vrijdag van de maand komen bewoners van het Gasthuis bij elkaar voor een kringgesprek.
Lees verder

Christelijke vrouwengespreksgroep Doelbewust

Elke derde donderdag van de maand komt een groep vrouwen bij elkaar om samen na te denken over het geloof.
Lees verder

Gespreksavond over het Avondmaal

De gespreksmiddag over het avondmaal wordt gehouden op een nader te bepalen datum.
Lees verder