Sint-Catharijnekerk

Nieuwsberichten

Christelijke vrouwengespreksgroep Doelbewust

Elke derde donderdag van de maand komt een groep vrouwen bij elkaar om samen na te denken over het geloof.
Lees verder

20 mei - Pinksteren

Met Pinksteren vieren we dat we allemaal zo onze eigen taal hebben en dat de Geest ons helpt om elkaar te verstaan.
Lees verder

27 mei - Zangdienst

Aan de zangdienst op zondag 27 mei werkt het Christelijk Mannenkoor Excelsior uit Hendrik-Ido-Ambacht mee.
Lees verder

Ommeloopkring

Deze gesprekskring in de ontmoetingsruimte van de Ommeloop is oud en vertrouwd en wordt (bijna) elke eerste vrijdag van de maand gehouden.
Lees verder

Zingen in 't Catharina Gasthuis

Iedere tweede woensdagmiddag van de maand kunt u om half drie 'Zingen in het Gasthuis' aan het Slagveld 37.
Lees verder

17 juni - overstapdienst

Dit bericht is bestemd voor kinderen in groep 8 en hun ouders: 27 mei overstapdienst (naar de jeugdkerk).
Lees verder

Gasthuiskring

Op bijna elke laatste vrijdag van de maand komen bewoners van het Gasthuis bij elkaar voor een kringgesprek.
Lees verder

Alles wat Ademt; proeven aan liederen in 2017-2018

Tijdens 'Alles wat Ademt' wordt geproefd aan liederen uit het liedboek; thematisch of liturgisch maar vooral met zingen.
Lees verder

Gespreksavond over het Avondmaal

De gespreksmiddag over het avondmaal wordt gehouden op een nader te bepalen datum.
Lees verder