Sint-Catharijnekerk

Nieuwsberichten

Weer samen naar de kerk

Vanaf zondag 2 augustus gaan we weer samen naar de kerk!
Lees verder

De zomerorgelconcertserie in de Catharijnekerk in volle gang

Op zaterdagmorgen én -middag en op maandagavond kunt u genieten van concerten op het kerkorgel en op de beiaard van de Catharijnekerk.
Lees verder

Beleidsplan 2020-2024

Het concept-beleidsplan 2020-2024 staat klaar voor gemeenteleden om op te reageren.
Lees verder

Muziek als teken van hoop en troost

Muziek om even tot jezelf te komen.
Lees verder

Helpt u mee?

Help mee om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor (oudere) mensen die dat nu niet kunnen.
Lees verder

Zingen in het Catharina Gasthuis

Ook 'Zingen in het Gasthuis' aan het Slagveld 37 gaat voorlopig niet meer door. Zodra dat weer wel het geval, leest u dat op de website.
Lees verder

Alles wat Ademt 2019-2020

Ook in het nieuwe kerkseizoen 2019-2020 kunt u tot en met mei elke tweede donderdag van de maand meezingen met 'Alles wat Ademt', Proeven aan liederen.
Lees verder

Ommeloopkring

Deze gesprekskring in de ontmoetingsruimte van de Ommeloop is oud en vertrouwd en werd (bijna) elke eerste vrijdag van de maand gehouden, maar zal nu tot nader orde niet meer gehouden worden vanwege de corona-crisis. Zodra de draad weer wordt opgepakt ma
Lees verder

Gasthuiskring

Op bijna elke laatste vrijdag van de maand komen bewoners van het Gasthuis bij elkaar voor een kringgesprek maar de komende periode zal dat niet het geval zijn vanwege de corona-crisis.
Lees verder