Sint-Catharijnekerk

Nieuwsberichten

Stille week op weg naar Pasen

In de 'Stille Week' beginnen de avonddiensten op donderdagavond (Witte Donderdag met het Heilig Avondmaal) en Goede Vrijdag om half acht. De Paaswake op zaterdagavond begint om 21.30 uur.
Lees verder

Vastenproject Mambo Poa en vastenmaaltijden

Ook dit jaar weer vastenmaaltijden en een vastenproject dat heet Mambo Poa (Alles gaat goed).
Lees verder

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd

In deze Veertigdagentijd maakt de Werkgroep liturgisch bloemschikken elke week een schikking passend in deze tijd van inkeer, bezinning en soberheid.
Lees verder

Zingen in 't Catharina Gasthuis

Zo goed als elke tweede woensdagmiddag van de maand kunt u vanaf kwart voor drie 'Zingen in het Gasthuis' aan het Slagveld 37.
Lees verder

Ommeloopkring

Deze gesprekskring in de ontmoetingsruimte van de Ommeloop is oud en vertrouwd en wordt (bijna) elke eerste vrijdag van de maand gehouden.
Lees verder

Alles wat Ademt 2018-2019

Tot en met 9 mei kunt u eens per maand meedoen aan de themazangavonden 'Alles wat Ademt' op donderdagavond.
Lees verder

Bevrijdingsconcert op zaterdag 4 mei 2019

Bijna traditiegetrouw geeft het Randstedelijk Mannenkoor op 4 mei een bevrijdingsconcert in de Sint-Catharijnekerk.
Lees verder

Stichting Behoud Synagoge en Protestantse Kerk gaan samenwerken

Stichting Behoud Synagoge Brielle en de Protestantse Gemeente Brielle gaan nauw met elkaar samenwerken om de Sjoel, de voormalige synagoge aan de Turfkade in Brielle, van een duurzame toekomst te verzekeren.
Lees verder

Christelijke vrouwengespreksgroep Doelbewust

Elke derde donderdag van de maand komt een groep vrouwen bij elkaar om samen na te denken over het geloof.
Lees verder

Gasthuiskring

Op bijna elke laatste vrijdag van de maand komen bewoners van het Gasthuis bij elkaar voor een kringgesprek.
Lees verder

Leerhuis Bijbel en geloof

Het Leerhuis van het nieuwe kerkseizoen 2018-2019 zal specifiek over de Psalmen gaan. Bijzonder om het bevrijdende karakter van de Psalmen te ontdekken.
Lees verder