Sint-Catharijnekerk

Ommeloopkring

Welkom bij de Ommeloopkring

Tot nader orde is er geen Ommeloopkring vanwege de corona-crises.

Deze gesprekskring in de ontmoetingsruimte van wooncentrum de Ommeloop is oud en vertrouwd. Op de eerste vrijdag van bijna elke maand komen bewoners van het wooncentrum Ommeloop (Vlinderhof 4) en omgeving bij elkaar. Er is dan een gesprekskring van 15.00 tot 16.00 uur in de ontmoetingsruimte.
De bijeenkomsten worden voorbereid door de leiding, ds. Gerdientje Kramer en Coby van Ommeren.

De gespreksthema’s worden veelal gekozen uit het boek 'k Zou zo graag een ketting rijgen, mede geschreven door ds. Peterjan van der Wal heeft meegewerkt. Ook kunnen deelnemers zelf een onderwerp inbrengen.

Eenmaal per jaar vieren we 'de Maaltijd van de Heer', toegankelijk voor alle ouderen die moeilijk de gang naar de kunnen maken. hier zijn ook mensen uit de naastgelegen wijken welkom.

De data in 2020 zijn: 7 februari, 6 maart, 1 mei, 5 juni, 3 juli

U hoeft geen liedboek of bijbel mee te nemen. Een liturgie is aanwezig. Weet u van harte welkom!


Home

Terug naar overzicht