Sint-Catharijnekerk

Derde zondag veertigdagentijd

Op zondag 19 maart, de derde van de Veertigdagentijd, volg ik graag de lezing van de kindernevendienst uit Lucas 11: 14-28. Het thema is Levende woorden.
Het is geen gemakkelijk gedeelte. Jezus geneest iemand die niet kan spreken. Hij verjaagt de kwade macht die deze mens gevangen hield. Dat roept verschillende reacties op bij de mensen die het zien gebeuren. Volgens sommigen kan Jezus dat alleen doen dankzij ‘Beëlzebul, de vorst van de demonen’. Jezus gaat de discussie aan: waarom zou het kwaad zichzelf bestrijden, daar wordt het toch alleen maar zwakker van?! De macht van het kwaad verdeelt mensen, Jezus brengt mensen juist samen, zet zich in om te helen wat verdeeld is.

Ds. Tineke Flim in het Kerkblad van maart 2017

Home

 

Terug naar overzicht