Sint-Catharijnekerk

Musical Stefanus

De afgelopen jaren heeft Wim Klip samen met Kees van der Heiden en componist Jeannet Posma gewerkt aan de musical Stefanus. Daarin volgen we het reilen en zeilen van een team van de Voedselbank, van intakegesprek tot supermarktactie.

Dit wordt afgewisseld met scenes uit het leven van de volgelingen van Jezus na diens opstanding. Er is een gemeenschap aan het ontstaan van de vroegere leerlingen, vrouwen die bij Jezus betrokken waren, nieuwe belangstellenden. De leerlingen zijn druk bezig met het vertellen van wat ze meegemaakt hebben met Jezus, ze roepen op tot een nieuwe manier van leven.

Tegelijk komen er klachten vanuit de nieuwe gemeenschap: bij het verdelen van het voedsel worden sommigen voorgetrokken. Om dat beter, rechtvaardiger te laten verlopen worden er diakenen aangesteld onder leiding van Stefanus.

Zowel het team van de Voedselbank als de volgelingen van Jezus merken als je een duidelijke keus maakt in je leven - een keus voor mensen die het moeilijk hebben, een keus om de weg van Jezus te gaan - dan krijg je te maken met weerstand. Het kostte Stefanus zelfs zijn leven.

Tegelijk delen de eerste diakenen en de vrijwilligers van de Voedselbank de overtuiging dat alleen een leven van delen en aandacht voor wie het moeilijk hebben, is écht leven.

De eerste bijeenkomst met alle spelers is gepland op zaterdag 26 augustus om 10.30 uur in het Zalencentrum. Dan worden de rollen verdeeld. Als oefenavond denken we aan de donderdagavond.

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met de contactpersonen Wim Klip wimeninaklip@gmail.com, Els Geldof info@chiropodiegeldof.nl.

Home 

Terug naar overzicht