Sint-Catharijnekerk

Alles wat Ademt; proeven aan liederen in 2017-2018

Evenals voorgaande jaren zullen ook in het seizoen 2017-2018, negen avonden gehouden worden waarbij het lied en het zingen centraal staan. Wij noemen deze avonden ‘Alles wat Ademt’; proeven aan liederen.

We zullen thematisch of liturgisch liederen uit het Liedboek, Zingen in huis en kerk, behandelen en vooral zingen. De liederen die aan de orde komen, komen overeen met het kerkelijk jaar.

Donderdagavond 7 september, 12 oktober, 9 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april en 3 mei. Telkens van 20.00-21.30 uur in de Sint-Catharijnekerk (hoofdingang).

We hopen de vaste groep mensen opnieuw te kunnen begroeten en wellicht nieuwe te enthousiasmeren!

De avonden worden georganiseerd en geleid door organist Willem Chr. Meyboom,
telefoon 06-531 53 293, e-mail 3231kc29@planet.nl

Home

Terug naar overzicht