Sint-Catharijnekerk

Leerhuis Bijbel en geloof vragenderwijs

Kinderen beginnen, meestal uit zichzelf, al vroeg met vragen stellen. Waarom dit? Waarom dat? Soms tot vervelens toe, zoals veel ouders dat uit ervaring kennen.
Maar we weten ook dat het van levensbelang is. Je verwonderen, vragen stellen, niets zomaar gewoon vinden, zomaar voor kennisgeving aannemen. Voor de ontwikkeling van een kind is dat vragen stellen broodnodig. Voor wie niet? Juist het vragen maakt een volwassen en vrij mens van je. Een mens die kritisch staat tegenover wat ons als waarheden en zekerheden en onwrikbare traditie wordt aangereikt, aangeprezen of opgedrongen.
Vragen stellen kan verfrissend, bevrijdend en vernieuwend werken.

Het Joodse volk heeft het al vroeg moeten leren: dat vragen stellen broodnodig is om als mens te overleven. Wie geen vragen meer wil of durft te stellen loopt vast in de woestijn. Model daarvoor staat het verhaal over het manna in Exodus 16. Het volk roept om brood en krijgt manna te eten, een fijn schilferachtig laagje op de aarde, te zien nadat de dauw is opgetrokken. En dan vraagt het volk: “Wat is dat?” In het Hebreeuws: “ma-na”. Brood uit de hemel genaamd manna! Uitleg van de rabbijnen: “Midden in de woestijn regent het dagelijks brood, regent het vragen die de mensen in leven houden. Genoeg voor elke dag.

Elke dag heeft weer eigen, nieuwe vragen”. Op zeker moment, zo vertelt het exodusverhaal, wordt het volk dat manna behoorlijk zat. Maar dat is nu juist de ergste fout die een mens volgens de Talmoed kan begaan. Want dat betekent dat de mens weigert zichzelf en anderen aan vragen te onderwerpen en de traditie kritisch te bekijken. Terwijl de vraag, het manna, in de woestijn een eerste levensbehoefte, ja zelfs het meest nodige voedsel is om te kunnen overleven.

Vragenderwijs bijbellezen en geloven: een weg naar nieuwe inzichten. Het is zó heerlijk leerzaam en spannend. Je leeft er van op! 

In het komende seizoen wil ik een reeks bijeenkomsten houden waarin we ons oefenen in het stellen van vragen, vragenderwijs bezig gaan met bijbelteksten en geloofsvragen.

Om de kans op deelnemen zo ruim mogelijk te maken doe ik dit zowel op woensdagmiddagen als op de donderdagavonden daaropvolgend. Steeds hetzelfde programma zodat je kunt switchen als je een keer niet kunt. 

De data en plaatsen van samenkomst:
11 en 12 oktober, 1 en 2 november, 13 en 14 december, 10 en 11 januari, 14 en 15 februari, 14 en 15 maart.
Woensdagmiddagen: 14.30 uur. Donderdagavonden 19.45 uur. Steeds in het Zalencentrum aan de Langestraat 76.

Ds. Harry Doornbos

Home

Terug naar overzicht