Sint-Catharijnekerk

Het gesprek, filosofische gesprekken met ...

Het gesprek, filosofische gesprekken over wat de psycholoog, theoloog, de filosoof en de ondernemer beweegt tussen religie en filosofie. Na een intermezzo volgt een kamerbreed gesprek met de aanwezigen.
Niets is een barrière, iedere wending is realiteit, al het gehoorde kan ervaren worden …

Maandagavond 13 november, 20.00 uur
Willem Delwel, psycholoog
motief: omstandigheid

Maandagavond 8 januari, 20.00 uur
Peter Jan van der Wal, theoloog
motief: bij en/of nabij

Maandagavond 15 januari, 20.00 uur
met Ivo de Jong, theoloog/filosoof
motief: nu of nooit

Maandagavond 12 februari, 20.00 uur
met Jacqueline Groenewegen, ondernemer
motief: echt of onecht

Alle avonden zijn in de Sint-Catharijnekerk (hoofdingang).

Informatie: Willem Chr. Meyboom, telefoon 06-531 53 293, e-mail 3231kc29@planet.nl

Home

Terug naar overzicht