Sint-Catharijnekerk

Kerkdienst zondag 18 maart

Het thema van deze zondag is - als uitwerking van ‘Ik zorg voor jou’ - Ik heb alles voor je over. Jezus kondigt aan dat de tijd gekomen is dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven - een beweging omhoog.

Meteen daarna vertelt hij hoe dat zal gaan: op de manier van een graankorrel die in de aarde valt en sterft - een beweging naar beneden. Alleen zo kan hij vrucht dragen.

Naast een gedeelte uit Johannes 12, vers 20 tot en met 33, lezen we Jeremia 31, vers 31 tot en met 34.

Ds. Tineke Flim in het Kerkblad van maart-april 2018

Home

 

Terug naar overzicht