Sint-Catharijnekerk

20 mei - Pinksteren

Op 20 mei vieren we samen het Pinksterfeest, het Feest van de Geest. 

Volgens het leesrooster wordt er vanaf Pasen uit de eerste hoofdstukken van Genesis gelezen. Met Pinksteren, de 50e dag van Pasen, komen we aan bij Genesis 11, de toren van Babel, de verwarring van de taal met als boodschap: Ga de wereld in! Blijf niet op een kluitje zitten. Het is een lezing die vaker klinkt samen met het Pinksterverhaal uit Handelingen 2.

Het Pinksterverhaal wordt wel eens omschreven als een talenwonder. Maar het is eerder een hoor-wonder: ieder hoort de boodschap van de apostelen in de eigen taal. Voor niemand klinkt die vreemd of onverstaanbaar.
Met Pinksteren vieren we dat we allemaal zo onze eigen taal hebben, en dat de Geest ons helpt om elkaar te verstaan. Een feest van verbinding en eigenheid dus.

De cantorij werkt mee aan deze feestelijke dienst. De kleur van deze zondag is uitbundig rood.

Ds. Tineke Flim in het Kerkblad van april-mei 2018

Home

Terug naar overzicht