Sint-Catharijnekerk

Alles wat Ademt 2018-2019

Alles wat Ademt

Ook dit seizoen zullen weer negen avonden worden gehouden waarbij het lied en het zingen centraal staan. Wij noemen deze avonden ‘Alles wat ademt’ Proeven aan liederen.

We zullen weer thematisch of liturgisch liederen uit het Liedboek, Zingen in huis en kerk, behandelen en vooral zingen. De liederen die aan de orde komen, komen overeen met het kerkelijk jaar.
De data zijn op donderdagavond

13 september           28 februari               

18 oktober               28 maart

22 november            11 april

13 december              9 mei

17 januari

Steeds van 20.00 tot 21.30 uur in de Sint-Catharijnekerk (hoofdingang).

De avonden worden georganiseerd en geleid door Willem Chr. Meyboom, telefoon: 06-53153293, e-mail: 3231kc29@planet.nl

Home

Terug naar overzicht