Sint-Catharijnekerk

Leerhuis Bijbel en geloof

Leerhuis Bijbel en geloof vragenderwijs

Vorig seizoen hebben we leerhuisbijeenkomsten gehad onder de titel ‘Geloven vragenderwijs’. In en van die bijeenkomsten ging het over de Psalmen als geheel.
Het komende seizoen gaan we ons specifiek met de Psalmen bezighouden. Het Boek der Psalmen bestaat uit vijf delen: Psalm 1 tot en met 41, Psalm 42 tot en met 72, Psalm 73 tot en met 89, Psalm 90 tot en met 106 en Psalm 107 t/m 150. Men zegt dat dit spoort met de vijf boeken Genesis tot en met Deuteronomium van de Tora.

Uit elk van die vijf delen gaan we dieper in op een of enkele psalmen. Om een indruk te geven van de inhoud van de leerhuisbijeenkomsten citeer ik uit het blad Tenachon het volgende.
‘In de Tora en de Profeten is voornamelijk God aan het woord, in de Psalmen is vooral de mens aan het woord. Evenals in het gebed stort de psalmdichter in zijn liederen zijn hart uit bij God en spreekt hij met al zijn complexe emoties en ambivalente gevoelens zijn Schepper aan. Menselijke emoties zijn wisselend. Ze kunnen verwarrend op ons inwerken. Vooral het ondogmatische, onconventionele en daardoor bevrijdende karakter van de psalmen willen we benadrukken. In het gesprek met de hemelse vader, waarin de mens oprecht zijn hart uitstort, is als het ware alles toegestaan. Het gesprek tussen ons en de Eeuwige laat vele vragen onbeantwoord. Juist daardoor blijft de dynamiek van dat gesprek behouden.’

Data: 9 oktober, 13 november, 8 januari, 5 februari, 12 maart.

Tijd: dinsdagmiddag 14.30 uur

Locatie: Zalencentrum, Langestraat 76, Brielle

Aanmelden via winterwerk@catharijnekerk.nl

Ds. Harry Doornbos

Home

Terug naar overzicht