Sint-Catharijnekerk

Stichting Behoud Synagoge en Protestantse Kerk gaan samenwerken

Stichting Behoud Synagoge Brielle en de Protestantse Gemeente Brielle hebben elkaar gevonden. Ze gaan nauw met elkaar samenwerken om de Sjoel, de voormalige synagoge aan de Turfkade in Brielle, van een duurzame toekomst te kunnen verzekeren.

De kerk wil graag, naast de Sint-Catharijnekerk, een zichtbaarder plek in de Brielse samenleving creëren voor het organiseren van activiteiten en samenkomsten. Eén van de ideeën die momenteel verder uitgewerkt wordt, is de vestiging van een diaconaal inloophuis. De Sjoel lijkt daar een uitermate geschikte locatie voor. Midden in de Brielse binnenstad en voor iedereen uitstekend toegankelijk. De Protestantse Gemeente Brielle wil door de samenwerking met de Stichting Behoud Synagoge Brielle tevens aangeven groot belang te hechten aan de instandhouding van het Joods cultureel erfgoed voor Brielle.

De Stichting Behoud Synagoge Brielle voelt zich in het bijzonder verantwoordelijk voor het behoud van de Sjoel, nu en in de toekomst, als voormalige synagoge en Joods cultureel erfgoed met een bijzondere geschiedenis en betekenis. Van hieruit organiseert de stichting activiteiten om dat verleden blijvend onder de aandacht te brengen en levend te houden.

De samenwerking met de Brielse protestante kerkgemeenschap biedt volgens het stichtingsbestuur het noodzakelijke perspectief om aan de doelstelling te kunnen blijven voldoen. Er blijft voor de stichting volop ruimte in de Sjoel voor het organiseren van de eigen activiteiten en de voormalige synagoge open te stellen voor het publiek.

Home

Terug naar overzicht