Sint-Catharijnekerk

Stille week op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen
In de Veertigdagentijd zijn we op weg naar Pasen: Een nieuw begin! Op de website van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) kun je van dag tot dag de Veertigdagentijd meebeleven www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
In de Protestantse Gemeente Brielle loopt de vastenactie Mambo Poa ('Alles' gaat goed).

Witte Donderdag
Een bijzondere avond is dit. De liturgische kleur is wit, de kleur van feest en van schoon zijn. Na een tijd van vasten is deze dag anders. We lezen uit Johannes 13 over een maaltijd die Jezus met zijn leerlingen heeft. De laatste maaltijd voor zijn arrestatie, veroordeling, terechtstelling.
Echt feestelijk voelt de maaltijd niet. Het begin is ongemakkelijk voor de leerlingen. Jezus is degene die water pakt, een doek, en hun de voeten begint te wassen.

Iemand schreef daar de volgende tekst bij (in het boekje Intercity bestemming Pasen): ‘Hij heeft ons aangekeken. De één na de ander. Telkens bleven zijn ogen even hangen op elk van onze gezichten. En zoals wij iedere trek rond zijn mond, elke rimpel om zijn ogen kenden, zo kende hij die van ons. We kennen elkaar al zo lang. Maar hij keek verder. Dieper dan de oppervlakte reikte zijn blik en elk van ons was alleen met zijn gedachten. Wat denkt hij? Hoe zou hij me noemen? Dwaas, verrader, lafaard, zwakkeling, mislukkeling? En toen hij de ronde met zijn blik gedaan had, ontkende hij de namen die wij onszelf in zijn ogen gegeven hadden niet. Maar voluit, royaal gemeend zei hij: “Ik hou van je.”

En nu ik me dit herinner zou ik een avond lang, een leven lang willen herhalen: Ik hou van je. Ik hou van je. Om het uiteindelijk te kunnen geloven.’
En dat vieren we in deze dienst, met de Maaltijd van de Heer. Dat hij zegt: Ik hou van je.
In ons zingen en bidden in deze dienst speelt de cantorij Sint Catharijne onder leiding van Rinus Verhage een belangrijke rol.
Ds. Tineke Flim

19 april - Goede Vrijdag
Zoals gebruikelijk lezen we in deze dienst over de arrestatie van Jezus en het daarop volgende proces, uitlopend op de kruisiging en het sterven van Jezus. Een lange lezing afgewisseld met liederen en overweging. Daarbij is het doven van de paaskaars altijd een veelbetekenende handeling, die ook heden ten dage zeer actueel kan worden uitgelegd.
Ds. Harry Doornbos in het Kerkblad van maart 2019

20 april - Paaswake
Op deze avond weer een collage van teksten uit Tora, Profeten en Evangelie. Niet voor niets wordt deze dag ook wel Stille Zaterdag genoemd. Want wat valt er nog te zeggen, als het Woord dat licht en leven schept en in stand houdt wordt doodgezwegen? Maar zoals de zon elke morgen weer onweerstaanbaar opkomt, zo breekt ook het lichtende Woord van de Eeuwige zich baan in onze doodstille duistere wereld. En zo zal ook ons lied weer onstuitbaar gaan klinken: ” Wij zullen opstaan en Wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven!”
Ds. Harry Doornbos in het Kerkblad van maart 2019

21 april - Pasen
Christus is opgestaan! Dat is het wonder van deze dag; het is ook de begroeting die hoort bij deze dag. Alle hoop, verwachting en bemoediging wordt daarin uitgedrukt.
We zingen onze blijdschap uit in feestelijke liederen, samen met de cantorij. En we vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer en vieren zo hoe Hij leeft, ook in ons.

Met de kinderen zingen we: Jezus gaf hoop aan de mensen in nood. Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood? God laat niet los waar Hij ooit aan begon. Hij geeft het leven als licht van de zon.
In het verhaal over Stef en Julia en hun buurttuin horen we hoe de tuin met hulp van de burgemeester helemaal af wordt.
Ds. Tineke Flim

Home

Terug naar overzicht