Sint-Catharijnekerk

9 juni - Pinksteren

In deze feestelijke dienst vieren wij de Maaltijd van de HEER. De cantorij doet ook mee.
Opnieuw lezen we uit de profetie van Joël, nu hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 5. En uit het  vangelie naar Johannes hoofdstuk 20 vers 19 tot en met 23.
Die tweede lezing is best lastig. Want daarin lijkt vergeving van zonden wel erg afhankelijk te worden gemaakt van onszelf. Dus: als wij niet vergeven, dan kan God er ook niets meer aan doen? Is de aarde dan overgeleverd aan onze genade? Ik kan het me niet voorstellen. Of zou er tussen de regels door gezegd worden: Denk erom dat je Gods bevrijdende genade niet in de weg staat door jouw genadeloosheid? Ik geef je de macht om de wereld te bevrijden van schuld. Of, in termen van het ‘Onze Vader’: vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven ónze schuldenaren.

Brood en wijn herinneren ons daaraan. En aan het uiteindelijke FEEST der genade dat ophanden is.

Ds. Harry Doornbos in het kerkblad van mei-juni

Lees in het kerkblad ook de meditatie Vuur! van ds. Tineke Flim.

Home

Terug naar overzicht