Sint-Catharijnekerk

Alles wat Ademt 2019-2020

Ook dit seizoen zullen weer negen avonden worden gehouden waarbij het lied en het zingen centraal staan. Wij noemen deze avonden ‘Alles wat ademt’ Proeven aan liederen.

We zullen weer thematisch of liturgisch liederen uit het Liedboek, Zingen in huis en kerk, behandelen en vooral zingen. De liederen die aan de orde komen, komen overeen met het kerkelijk jaar.

De data zijn op donderdagavonden:
12 september  Bidden                       862-897
10 oktober      Voleinding                  746-777
14 november   Levensreis                 796-861
12 december   Advent                       432-466
9 januari         Kersttijd
13 februari      Epifanie                     514-534
12 maart         Veertigdagentijd         535-563 
  2 april           Drie dagen Pasen       564-639
14 mei            Paastijd-Hemelvaart   640-667

Steeds van 20.00 tot 21.30 uur in de Sint-Catharijnekerk (hoofdingang).
Contactpersoon: Willem Chr. Meyboom, telefoon 06-531 53 293, e-mail 3231kc29@planet.nl

Home

Terug naar overzicht