Sint-Catharijnekerk

Alles wat Ademt 2019-2020

Ook dit seizoen zullen weer negen avonden worden gehouden waarbij het lied en het zingen centraal staan. Wij noemen deze avonden ‘Alles wat ademt’ Proeven aan liederen.

We zullen weer thematisch of liturgisch liederen uit het Liedboek, Zingen in huis en kerk, behandelen en vooral zingen. De liederen die aan de orde komen, komen overeen met het kerkelijk jaar.

De data zijn op donderdagavonden:
12 september   Bidden                       862-897
10 oktober       Voleinding                  746-777
14 november    Levensreis                 796-861
12 december    Advent                       432-466 
16 januari        Kersttijd (deze avond werd verplaatst van 9 naar 16 januari)
13 februari       Epifanie                     514-534
12 maart        Veertigdagentijd       535-563 
  2 april            Drie dagen Pasen        564-639
14 mei             Paastijd-Hemelvaart    640-667

Steeds van 20.00 tot 21.30 uur in de Sint-Catharijnekerk (hoofdingang).

Contactpersoon: Willem Chr. Meyboom, telefoon 06-531 53 293, e-mail 3231kc29@planet.nl

Home

Terug naar overzicht