Sint-Catharijnekerk

Zondag 9 februari themadienst Psalmen

De dienst op 9 februari is een themadienst waarin psalmen de hoofdrol spelen. Het thema voor deze ‘Psalmendienst’ is: HOOP en VREES.  

Voor wie het nog niet wist: het Boek der Psalmen bestaat uit vijf delen, hetgeen correspondeert met de vijf boeken van de Tora (Genesis tot en met Deuteronomium). En daar gaan de psalmen ook over. Over de weg van de Tora en over al wat een mens op die weg kan meemaken en overkomen. Het begint allemaal met belofte en zegen, zoals verwoord in Psalm 1. Wie de weg van de Tora gaat komt uiteindelijk goed terecht, in tegenstelling met de vijanden van die weg ten leven. Is dat zo? 

Klopt dat in de praktijk van ons leven, deze wereld? In het psalmboek is dat voortdurend aan de orde. Telkens weer gaat het over wat je kunt ervaren aan vreugde en verdriet, geloof en twijfel, perspectief en teleurstelling, hoop en moedeloosheid, angst en houvast, vijandschap en vriendschap, liefde en haat. 

Maar aan het eind is er met Psalm 150 alleen nog maar de lofzang; alle tegenstemmen zijn tot zwijgen gebracht. In dat grote verband leggen wij in deze dienst de klemtoon op Psalm 42, waar Psalm 43 nauw mee is verbonden. We lezen en zingen en musiceren en mediteren, waarbij enkelen hun medewerking verlenen op uiteraard het orgel, maar ook de piano, met samenzang, solozang en declamatie. Zo maken we om zo te zeggen een reis door het psalmboek.

En ook de min of meer vaste liturgische onderdelen zullen we ontlenen aan psalmen. Wat overigens niet wil zeggen dat we alleen maar de aloude psalmmelodieën zingen.

Ds. Harry Doornbos (in het Kerkblad van februari 2020)

Home

 

Terug naar overzicht