Sint-Catharijnekerk

Het pinkstert overal ...

31 mei - Pinksteren

Ook deze dienst zal nog zonder kerkgangers plaatsvinden, op ouderling, organist, koster en predikant na. Toch hopen wij het voor de mensen thuis tot een feestelijk gebeuren te kunnen maken. Met medewerking van de cantorij, al of niet lijfelijk aanwezig. Pinksteren heeft alles te maken met het Wekenfeest, waarover staat geschreven in Deuteronomium 16 vers 9 tot en met 12. Een feest van volop vreugde vanwege het bevrijdend handelen van de Eeuwige. Vreugde om de eerste oogst in het goede en wijde beloofde land. Feest van dankbaarheid die zich uit in het aan de Eeuwige aanbieden van gaven uit die eerste oogst. In Handelingen 2 wordt verteld over mensen eendrachtig bijeen op de Vijftigste dag, op het Wekenfeest dus. Geest van liefde, vrede, vrijheid en grote vreugde maakt zich van de volgelingen van Jezus meester. En dat zal heel de wereld weten óók!

Home

Terug naar overzicht