Sint-Catharijnekerk

Nog even geduld A.U.B.

Dat stond vroeger regelmatig op het televisiescherm. Het betekende dat je lang moest wachten, want er was een storing. Gelukkig heb je dat tegenwoordig haast nooit meer. Helaas moeten we met de kerkdiensten nog wel veel geduld oefenen.

Vanaf 1 juni zijn kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers toegestaan.
Dit is echter niet makkelijk te organiseren. Wie laat je komen, en wie niet? We hebben als kerkenraad daarom besloten om in juni nog uitsluitend on-line diensten aan te bieden. Bovendien bestaat onze gemeente voor een groot deel uit meer kwetsbare ouderen, dus terughoudendheid is geboden.

Vanaf juli praten we over maximaal 100 aanwezigen.
We bekijken momenteel of het mogelijk en verstandig is om dan weer diensten met de gemeente te houden.
Daarvoor is een protocol opgesteld wat we nog deze maand zullen testen op compleetheid en haalbaarheid. 
Om te voorkomen dat er toch teveel mensen voor de deur staan, zal dan waarschijnlijk per (predikants)wijk worden uitgenodigd. Bv eerste week wijk 1. Wijk 2 luistert dan thuis. De week daarop andersom. Let op, dit zijn nu de gedachten en kan nog veranderen.

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid en zij die een verhoogd risico lopen (volgens RIVM mensen boven de 70), geldt ook dan nog het advies om de vieringen via de kerkomroep te beluisteren.

Waarom beginnen we er dan überhaupt aan?
Ja, dat is een goede vraag. Met het organiseren van diensten met gemeente, neemt de kerkenraad wel een verantwoordelijkheid. Die voelen we ook. Anderzijds willen we toch met de rest van de maatschappij langzaam stappen zetten richting een gedeeltelijke normalisatie van het sociale verkeer.
Dat moet wel doordacht, volgens de regels en op een veilige manier. Natuurlijk kunnen we langer wachten, maar de vraag is dan wel of het straks in september allemaal veel veiliger zal zijn. Ook dit is helaas, zoals zoveel deze tijd, lang niet zeker. We zullen op enig moment toch moeten wennen aan de anderhalvemeterkerk.

Zodra er meer zekerheid is over het doorgaan van diensten met gemeente en onder welke voorwaarden, zal dit op deze website en in het kerkblad worden aangekondigd.

Namens de kerkenraad,
het moderamen

Home

Terug naar overzicht