Sint-Catharijnekerk

Vanaf 5 juli weer - 'om en om' - naar de kerk

Hervatting kerkdiensten in de Sint-Catharijnekerk

Vanaf 5 juli is het dan zover: na drieënhalve maand internetdiensten, kunnen we ook weer kerkdiensten vieren met de gemeente aanwezig. Een mooi moment waar veel mensen al lang naar uitkijken. 
We kunnen blij en trots terugkijken hoe de afgelopen periode met veel creativiteit en doorzettingsvermogen vormgegeven is aan de internetdiensten. De internetdiensten werden ook zeer goed beluisterd. Gemiddeld 200-300 luisteraars per week. Een mooi resultaat en tevens blijk van waardering voor iedereen die hieraan meewerkt.

Maar er gaat natuurlijk niets boven een viering met de gemeente fysiek aanwezig in de kerk. Het bleef voor predikant en lector toch onwezenlijk om voor een lege kerk te spreken. En dan de organist, die moet spelen zonder dat er gezongen wordt. Dat laatste blijft voorlopig nog even zo. Helaas is gemeentezang ook vanaf 1 juli nog niet toegestaan omdat dit een verhoogd risico vormt.

5 juli wordt het nog niet als vanouds
Helaas zijn er nog veel beperkingen. Daarover meer in het stukje “anderhalvemeterkerk: waar moet ik rekening mee houden?” Leest u dat vooral goed door vóórdat u naar de kerkdienst komt.
Ondanks alle beperkingen, zijn we verheugd met deze eerste stap om op zondag weer samen te kunnen komen en de eredienst samen te kunnen vieren. 

Anderhalvemeterkerk: waar moet ik rekening mee houden?
Zoals al aangegeven geldt er een aantal beperkingen. Het zijn natuurlijk grotendeels dezelfde bepalingen, welke ook voor andere bijeenkomsten gelden. Toch zijn er ook een aantal zaken specifiek voor kerkdiensten en zelfs voor ons kerkgebouw. De belangrijkste zaken volgen hieronder.

Wie mogen er komen?
Het kerkgebouw is heringericht om te voldoen aan anderhalve meter onderlinge afstand. Er kunnen maximaal 110 gemeenteleden aanwezig zijn. Dit betekent dat we gaan werken op uitnodiging. Op 5 juli worden de gemeenteleden uit wijk 1 (met postcode 3231) uitgenodigd. De gemeenteleden uit wijk 2 (met postcode 3232 en overige postcodes) beluisteren de dienst nog thuis via internet. De week erna is het andersom. Wijk 2 wordt uitgenodigd en wijk 1 blijft thuis. De week daarop, weer als op 5 juli, enzovoort, enzovoort. Hiermee voorkomen we dat we bezoekers moeten teleurstellen omdat de kerk vol zit.

In de eerste weken zullen we ervaring opdoen met deze werkwijze, om te kunnen bepalen of en wanneer we dat willen aanpassen.
Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft bij symptomen welke kunnen wijzen op een coronabesmetting zoals koorts, neusverkoudheid, keelpijn en benauwdheid. Bij binnenkomst vragen we u ter controle naar uw gezondheid.
Daarnaast adviseren we ook mensen in de risicogroepen (dat zijn degenen met een zwakke gezondheid en/of mensen boven de 70 jaar) om nog thuis te blijven. Dit klinkt misschien niet gastvrij, maar we willen met nadruk stellen dat dit niet zo is bedoeld. Het is een advies uit zorg over uw gezondheid, conform de landelijke richtlijnen welke we willen en moeten uitvoeren.

Andere aandachtspunten
- U wordt verzocht bij binnenkomst uw handen te desinfecteren. Spullen hiervoor zijn aanwezig in
  de kerk. Een mondkapje is niet nodig.
- Bij binnenkomst wordt uw naam gevraagd en genoteerd. Registratie van de aanwezigen is
  verplicht om bij een onverhoopte uitbraak van het virus, contact onderzoek te kunnen doen.
  Na verloop van twee maanden wordt deze registratie vernietigd.
- Per persoon krijgt u een liturgie uitgereikt.
- U volgt op aanwijzing van de koster de aangegeven looproute naar de stoelen. Deze staan in 
  een andere opstelling, richting het orgel. Alleen gezinsleden (leden uit één huishouden) mogen
  naast elkaar plaatsnemen.
- U neemt uw jas mee naar de zitplaats.
- Alleen het invalidentoilet kan gebruikt worden.
- Tijdens de dienst is er geen collecte. Er is één collecte aan de uitgang waarvan de opbrengst
  wordt verdeeld in kerk, diaconie en onderhoud.
- Zingen (gemeentezang) is niet toegestaan, spreken en responderen wel.
- Na de dienst is er geen koffie- of theedrinken. Op aanwijzing van de koster verlaat u de kerk.

We weten het: het klinkt allemaal niet zo sympathiek. Het is dan ook met een diepe zucht, dat we dit allemaal opschrijven. Corona is helaas nog niet voorbij. Laten we met elkaar hopen en bidden dat er spoedig meer mogelijk wordt.

Rienk Koopmans,
voorzitter Kerkenraad

Home

Terug naar overzicht