Sint-Catharijnekerk

Weer samen naar de kerk

Weer samen naar de kerk
De kerkenraad is verheugd dat we afgelopen weken weer diensten, met een deel van de gemeente aanwezig, hebben kunnen vieren.
Tot nu toe hebben we daarbij met wisselende postcodes gemeenteleden uitgenodigd. Met ingang van 2 augustus zijn gemeenteleden uit alle postcodegebieden tegelijkertijd weer welkom. Het is een volgende stap in de versoepeling van maatregelen.

U heeft waarschijnlijk ook in het nieuws gehoord, het coronavirus is nog niet weg. Sterker nog het leeft weer op. Voorzichtigheid blijft dus geboden. Het advies aan mensen met een kwetsbare gezondheid blijft: vermijd grote groepen en volg kerkdiensten zo mogelijk via kerkomroep.nl.

Op 2 augustus is er een dienst van Schrift en Tafel gepland. Ook dat zal anders zijn dan voorheen met anderhalvemeter-regels en hygiëne-maatregelen. We denken dat we dat op een verantwoorde manier met elkaar kunnen vieren.

Ook weer samen zingen
Afgelopen weken is er landelijk onderzoek gedaan naar de omstandigheden waarin gemeentezang weer mogelijk is. Door de enorme grootte van onze Catharijnekerk wordt ruimschoots voldaan aan daarvoor geldende eisen. Daarvoor wordt een zig-zag-opstelling van stoelen voorgeschreven en registratie van aanwezigen.

Vanaf 2 augustus kunnen we weer een beperkt aantal liederen ingetogen samen zingen. Gelukkig komt de cantorij ons daarbij te hulp op de manier zoals die de afgelopen tijd is toegepast.

Nog niet als vanouds
Wij hopen zo samen goede en inspirerende samenkomsten te mogen ervaren. Tegelijkertijd voelen we met u het onbehagen en gemis van diegenen die we hier nog niet ontmoeten. We hopen daarbij op uw geduld en begrip.

Ronald van de Vliet,
plaatsvervangend voorzitter kerkenraad

Home

Terug naar overzicht