Sint-Catharijnekerk

Alles wat Ademt 2020-2021

Vanwege de verwikkelingen rondom het coronavirus is besloten de samenkomsten van ‘Alles wat Ademt’ tijdelijk te stoppen het zingen is in alle omstandigheden geen goede zaak, we wachten op betere tijden ...
U hoort er van wanneer we het hervatten.

 

Bij Alles wat Ademt draait het om liederen uit het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Willem Meijboom vertelt over de achtergronden van de verschillende liederen maar er wordt vooral gezongen.

Informatie: Willem Chr. Meyboom, telefoon 06-53153293, e-mail 3231kc29@planet.nl

Home

 

Terug naar overzicht