Sint-Catharijnekerk

Alles wat Ademt 2020-2021

Bij Alles wat Ademt draait het om liederen uit het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Willem Meijboom vertelt over de achtergronden van de verschillende liederen maar er wordt vooral gezongen.

Data:

  3 september                    Herfsttijd, Oogst                             710 - 720                            

 8 oktober                         Allerheiligen                                    724 - 736

12 november                   Geloofsgetuigen                           737 - 745

  3 december                     Advent                                           432 - 466

  7 januari                         Epifanie                                          514 - 534

11 februari                      Psalmen                                             1 - 150

  4 maart                          Veertigdagentijd                              535 - 563

15 april                            Paastijd                                          640 - 659

  6 mei                             Maaltijd van de Heer                        372 - 410

 

Omdat niet alle agendá binnen de kerk gelijk gemaakt worden moeten drie data gewijzigd worden ten opzichte van de Informatiekrant.

Plaats: Sint-Catharijnekerk (hoofdingang)

Tijd: 20.00-21.30 uur

Leiding: Willem Chr. Meyboom, telefoon 06-53153293, e-mail 3231kc29@planet.nl

Home

 

Terug naar overzicht