Sint-Catharijnekerk

Applaus voor de Schepper

13 september - Applaus voor de Schepper

Op zondag 13 september is er om 10.00 uur een bijzondere dienst in de Sint-Catharijnekerk. Hans Bouma, verhaal en poëzie, Marco ’t Hart op het orgel.

Heel wat avonden werkten Jozua, Saul en Daniël aan een hymne, een lofzang voor de Schepper van deze aarde, de Schepper van alles wat leeft. Wat bezielde hen en welke rol speelde hierbij de zogenaamde Atonhymne, de Zonnehymne van de Egyptische koning Echnaton?

Bij monde van Hans Bouma vertelt Daniël in deze dienst het verhaal achter Psalm 104, Applaus voor de Schepper. Een even spannend als inspirerend verhaal waaraan Marco ’t Hart muzikaal deelneemt.
Het verhaal van Daniël wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Alles draagt Gij, bezielt Gij (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

Home

 

 

Terug naar overzicht