Sint-Catharijnekerk

Kerkdiensten alleen via www.kerkomroep.nl te beluisteren

'Beste lezer,

Naar aanleiding van de maandag 5 oktober afgekondigde strengere maatregelen tegen het coronavirus, heeft de landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN) geadviseerd om bij voorkeur over te gaan tot online-vieringen, zonder aanwezigheid van kerkgangers. 
Het is met pijn en moeite dat de PKN deze richtlijnen geeft, maar gezien de ernst van de situatie heeft zij geen andere keus. De Kerkenraad heeft gemeend dit advies te moeten volgen. Dus tot nader order zijn onze kerkdiensten alleen online te beluisteren via www.kerkomroep.nl en niet meer te bezoeken

We beseffen dat dit een flinke stap terug is en naast grote teleurstelling ook een uitzichtloos gevoel kan geven. We mogen ons echter door Hem getroost weten op deze momenten. Hij is ons nabij en onze God zal ons niet loslaten. In Hem zijn we tóch verbonden. Houd allen goede moed.

Namens de Kerkenraad,
Rienk Koopman, voorzitter'

Home

Terug naar overzicht