Sint-Catharijnekerk

Bloemengroet in plaats van Herfstmaaltijd

Al 18 keer heeft de Protestantse Gemeente Brielle jaarlijks een maaltijd voor haar oudere gemeenteleden georganiseerd in de Sint Catharijnekerk: de herfstmaaltijd. Met deze activiteit beogen we mensen van 75 jaar en ouder met elkaar in contact te brengen. Sommigen van hen zijn niet meer zo mobiel of zijn anderszins beperkt, wat soms tot vereenzaming leidt. Tijdens de laatst paar edities waren er jaarlijks begin november circa 180 deelnemers.

Helaas kon deze Herfstmaaltijd dit jaar om begrijpelijke redenen vanwege de Coronacrisis niet doorgaan. Dat is een groot gemis. Als blijk van medeleven en aandacht is afgelopen week bij alle oudere gemeenteleden een bloeiend plantje bezorgd in de hoop hen volgend jaar weer te kunnen begroeten bij de Herfstmaaltijd. Het gaat om bijna 350 gemeenteleden. De waardering hiervoor bleek groot.

Hartelijke dank aan alle vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt.


Janny va Es bezorgt een bloemetje in de Brielse Geuzenhof.

Home

 

Terug naar overzicht