Sint-Catharijnekerk

Maatregelen lockdown

Naar aanleiding van de lockdown heeft de kerkenraad het volgende besloten.

Erediensten
De diensten blijven in ieder geval tot 19 januari beperkt tot online diensten, conform het dringende advies van de landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Het voornemen om diensten met maximaal 30 bezoekers te gaan organiseren, blijft van kracht en de voorbereidingen hiervoor gaan onverminderd door. De datum van invoering wordt echter uitgesteld tot in ieder geval na 19 januari. Rond die datum zal meer duidelijk worden welke datum hier haalbaar en wenselijk is.

Winterwerk
Het winterwerk gaat voor zover het samenkomsten betreft, niet door tot in ieder geval 19 januari. De betreffende activiteiten worden uitgesteld of afgelast. 

Beperkingen voelen nu extra zwaar
De kerkenraad beseft dat de beperkingen, juist tijdens de komende kerstdagen als extra zwaar zullen worden ervaren. Het feest van kerst is bij uitstek een moment van ontspanning en hereniging met onze families. We wensen een ieder ondanks deze beperkingen, goede en gezegende dagen toe.

Home 

Terug naar overzicht