Contact

Sint-Catharijnekerk

Contact

Sint-Catharijnekerk, St. Catharijnehof 1, Brielle, telefoon 0181-412232

Postadres

Protestantse Gemeente te Brielle, Postbus 22, 3230AA  Brielle

Koster: mevrouw S.M. van Veen-Appelmelk (06-346 90 662, koster@catharijnekerk.nl)

Predikanten

mevrouw ds. S.M. (Anke) Dekker (0181-418764, suza94@hetnet.nl)
mevrouw ds. C. (Tineke) Flim (0181-337247, t.flim@catharijnekerk.nl)
(mevrouw C. Flim werkt in onze gemeente in deeltijd)
de heer ds. H. (Harry) Doornbos (0181-219886, doornbosbaaima@hetnet.nl)

Kerkelijk bureau

kerkelijkbureau@catharijnekerk.nl
Langestraat 76, 3231 VJ Brielle (0181-415249)
mevrouw I. Prins-Nowee. Het bureau is geopend de eerste dinsdag van de maand van 19.00-21.00 uur.

Kerkblad

onskerkblad@catharijnekerk.nl
Kopij bij voorkeur via bovenstaand e-mailadres of naar mevrouw T. Wolters, Voorstraat 164, 3231 BL Brielle.
Het Kerkblad verschijnt negen keer per jaar. Voor een abonnement - à vijftien euro per jaar - graag contact opnemen met het kerkelijk bureau.
Vragen over de verspreiding: mevrouw M. van Rij-van.Marion (0181-416714).

Klik hier voor het volledige overzicht van de kerkelijke organisatie. 

Home