Contact

Sint-Catharijnekerk

Contact

Sint-Catharijnekerk, St. Catharijnehof 1, Brielle, telefoon 0181-412232

Postadres

Wij ontvangen uw post graag via ons e-mailadres: postkerkrentmeesters@catharijnekerk.nl 
of op het adres van de Catharijnekerk: St. Catharijnehof 1, 3231 XS  BRIELLE

Koster: mevrouw S.M. van Veen-Appelmelk (06-346 90 662, koster@catharijnekerk.nl)

Predikant

de heer ds. H. (Harry) Doornbos (0181-219886, doornbosbaaima@hetnet.nl)

Kerkelijk bureau

kerkelijkbureau@catharijnekerk.nl
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw I. Prins-Nowee, telefoon 0181-418666.

Kerkblad

onskerkblad@catharijnekerk.nl
Kopij bij voorkeur via bovenstaand e-mailadres of naar mevrouw T. Wolters, Voorstraat 164, 3231 BL Brielle.
Het Kerkblad verschijnt negen keer per jaar. Voor een abonnement - à vijftien euro per jaar - graag contact opnemen met het kerkelijk bureau.
Vragen over de verspreiding: mevrouw M. van Rij-van.Marion (0181-416714).

Klik hier voor het volledige overzicht van de kerkelijke organisatie. 

Home