Contact

Sint-Catharijnekerk

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Brielle.

De zondagmorgen kerkdiensten in de Sint-Catharijnekerk beginnen om tien uur. Alle diensten zijn tijdens en na afloop te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Liiturgieën vindt u in archief Liturgieën onder de groene knop Actueel.
De kerkdiensten staan nu in het teken van de Veertigdagentijd. Tijd van inkeer waarin we ons voorbereiden op Pasen. In de Stille Week - van 9 tot 16 april - is er op Witte Donderdag, Goede Vrijdag (beide om 19.30 uur) en Stille Zaterdag (21.30 uur) een kerkdienst in de Sint-Catharijnekerk. Gevolgd door de Paasmorgendienst om 10.00 uur.
Elke week maakt de werkgroep Liturgisch bloemschikken een schikking; sober en minimaal met zand, water of steen, passend bij deze tijd  van inkeer.
De Sint-Catharijne Cantorij zoekt voor de paasmorgendienst geoefende zangers die Paasmorgen mee willen zingen in een projectkoor

Op dit moment staat de Sint-Catharijnekerk voor een deel in de steigers vanwege de restauratie van twee glas-in-loodramen.

Vragen, opmerkingen of mist u iets? Stuur dan een e-mail naar info@catharijnekerk.nl.

Zie voor contactgegevens de pagina Organisatie.


Klik hier voor het kerkblad van maart 2017


maandag 27 maart

crea-doe-middag
Zalencentrum (Langestraat 76)
13.30 - 16.00 uur

vrijdag 31 maart
gasthuiskring
Slagveld 37
14.30 - 15.30 uur

zondag 2 april
kerkdienst

Sint-Catharijnekerk
10.00 uur
jeugdkerk
Zalencentrum (Langestraat 76)