Contact

Sint-Catharijnekerk

Jeugdkerk 12+

Eén keer per maand is er een kerkdienst voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. In het nieuwe kerkseizoen worden de jeugddiensten gehouden in De Sjoel (Turfmarkt 16) tegelijk met de dienst in de Catharijnekerk. Meestal op de eerste zondag van de maand. Kijk voor alle actuele data van jeugdactiviteiten op de kalender. In de maand augustus is er geen jeugdkerk. Er komen gemiddeld zo’n tien jongeren. We lezen uit de bijbel en discussiëren met elkaar daarover. De dienst begint altijd met koek en limonade. Weet je welkom!

Voor informatie kun je bellen met Jasper Jut 06-338 18 134.

Feestelijke kerkdienst Jeugdkerk

Klik op de foto voor meer foto's van de jeugddienst.

Op zondag 15 april was het zover: de jeugddienst met als thema: Feest in de kerk, een feest met God. Veel bijeenkomsten van de jeugdkerk waren besteed aan het voorbereiden van deze dienst. Onder leiding van Jeroen van Erkelens en Jasper Jut waren de meest creatieve ideeen naar voren gekomen. Het doel van deze dienst kan ik in twee punten samenvatten:
- met de hele gemeente een feestje vieren, echt een vrolijke dienst;
- de gemeenteleden laten proeven van wat er gebeurt tijdens de jeugdkerk.

Het feest begon eigenlijk al op zaterdagavond toen een groep tieners zich meldde om de rk te versieren. Met een bijna eindeloze hoeveelheid slingers werd de kerk omgetoverd tot een feestelijke ruimte. Intussen was de band Bridges bezig om alle apparatuur goed op elkaar af te stemmen. Zo hadden we ook nog muziek tijdens de voorbereidingen.

Op zondagmorgen stonden een paar tieners klaar om iedereen welkom te heten, een liturgie te geven met daarbij een feestparapluutje. We genoten van feestelijke liederen, begeleid door Willem Christian Meyboom aan het orgel, en van mooie nummers van Bridges.
Jasper deed met ons een associatiespel: ‘Als het thema feest is, en u ziet dit kaartje, waar denkt u dan aan?’ Op de beamer zagen we de  kaartjes waarbij de tieners tijdens de jeugdkerk geassocieerd hadden. We waren verrast door de creatieve ideeen die naar voren waren gekomen. Belangrijk voor de jongeren was dat we tijdens de dienst niet alleen maar stijf op onze stoelen zouden zitten. Daarvoor hadden ze een sportief element bedacht.
Met elkaar hadden ze een lange lijst met vragen bedacht, van Wat zou u doen met 1.000 euro? Tot waar voelt u zich het dichtst bij God? Elke vraag had een nummer. Die nummers waren op grote strandballen geschreven. Vanaf het orgel werden de ballen de gemeente in gegooid. Terwijl de muziek speelde, gooiden we de ballen naar elkaar toe. Wanneer de muziek ophield, mochten degenen die dan een bal vasthielden een nummer van hun bal kiezen en de vraag beantwoorden. Dit zorgde voor veel plezier en diepgang. Het was mooi om te merken hoe persoonlijk mensen antwoord gaven. Dit onderdeel werd afgesloten met een gesprek in kleine groepjes over een van de vragen.

De feestparapluutjes die iedereen bij binnenkomst had gekregen konden gebruikt worden bij het gebed. Het parapluutje staat voor bescherming. Wie wens je in het bijzonder Gods bescherming toe op dit moment? Terwijl Bridges een ingetogen nummer speelde en zong konden we ons parapluutje een plek geven bij ‘dierbare naasten’, ‘onze gemeente’ of ‘wereldwijd’. Heel veel mensen maakten van deze gelegenheid gebruik.
Bij de collecte konden we onze gaven geven, en kregen we zelf iets om mee te nemen: een kaartje met een mooie tekst en ‘liefs van de jeugdkerk’.

We hebben deze zondag echt een feest met God en met elkaar gevierd. Het geeft mij een heel dankbaar gevoel dat zoveel mensen, jong en oud, dit met elkaar georganiseerd en uitgevoerd hebben. Het heeft ons goed gedaan! 

Jasper en Jeroen, speciaal aan jullie: heel veel dank dat we dit konden beleven.
Ds. Tineke Flim in het Kerkblad mei-juni 2018 

Home