Contact

Sint-Catharijnekerk

Kindernevendienst (4 tot 12 jaar)

Als er kinderen in de kerk zijn wordt er voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar tijdens de kerkdienst kindernevendienst. In deze dienst worden bijbelverhalen verteld en uitgelegd. De kindernevendienst begint altijd in de kerk met een verhaal en het kinderlied.

De kindernevendienst is nu bezig met het Veertigdagenproject. Elke zondag is er gesproken over de tuin van Stef en Julie, die steeds mooier wordt. Op Paasmorgen maken we in de kindernevendienst een minituintje.

Op Palmpasen hebben we een met elkaar een mooie Palmpasenstok gemaakt!

En dan, wij zijn nog op zoek naar ouders die ons team komen versterken. Het is heel leuk om te doen! Kom gewoon een keer kijken ...

Voor informatie bel je met mevrouw Annemieke Korsman (0181-417963) of stuur een e-mail naar kindernevendienst@catharijnekerk.nl.

Home