Contact

Sint-Catharijnekerk

Kindernevendienst (4 tot 12 jaar)

Omdat er gemiddeld genomen niet altijd kinderen in de kerk zijn is besloten om de frequentie van de kindernevendienst terug te brengen van wekelijks naar één maal per maand. In de kindernevendienst wordt een bijbelverhaal verteld en uitgelegd. De kindernevendienst begint altijd in de kerk met een verhaal en het kinderlied. De kindernevendienstzondag wordt tegelijk met de Jeugdkerk gehouden op eerste zondag van de maand.
De Paas- en Adventsprojecten gaan gewoon door en in die periodes zal er wekelijks kindernevendienst zijn.


Op Palmpasen hebben we een met elkaar een mooie Palmpasenstok gemaakt!

En dan, wij zijn nog op zoek naar ouders die ons team komen versterken. Het is heel leuk om te doen! Kom gewoon een keer kijken ...

Voor informatie bel je met mevrouw Annemieke Korsman (0181-417963) of stuur een e-mail naar kindernevendienst@catharijnekerk.nl.

Home