Contact

Sint-Catharijnekerk

ANBI

Per 1 januari 2016 moet de Protestantse Kerk in Nederland - dus ook de Protestantse Gemeente te Brielle - voldoen aan de ANBI-regeling.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen. Wie aan zo'n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling (onze protestantse gemeente dus) vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

ANBI-regeling Protestantse Gemeente en Diaconie
Via deze link kunt u de ANBI-regeling 2018 van de Protestantse Gemeente Brielle (PGB) lezen.
Ter verduidelijking de Protestantse Gemeente en de Diaconie zijn twee aparte rechtspersonen. Dat wil zeggen dat de financiën van de PGB en de Diaconie strikt gescheiden zijn. Geld van de Diaconie mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor het onderhoud van de gebouwen. Daarom moeten Protestantse Gemeente en Diaconie ieder afzonderlijk voldoen aan de ANBI-regeling. Klik hier voor het Verkorte overzicht van de PGB en hier voor het Resultatenoverzicht van de Diaconie.

Periodieke schenkingen en legaten
Voor het voortbestaan van de Protestantse Gemeente Brielle en het beheren van de middeleeuwse Sint-Catharijnekerk zijn periodieke schenkingen en legaten onmisbaar. Als u wilt, kunt u ook uw steentje bijdragen. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Protestantse Gemeente Brielle, mevrouw S. Timmermans, e-mail penningmeester@catharijnekerk.nl.

Home