Contact

Sint-Catharijnekerk

Diensten


1 maart
10.00 uur
ds. Saskia Ossewaarde-van Nie 
(Egmond)


1e zondag Veertigdagentijd
de liturgische kleur is paars
Collecten
Eredienst
Kerk in Actie
Onderhoud


 

8 maart
10.00 uur
ds. Harry Doornbos


19.00 uur
2e zondag Veertigdagentijd
de liturgische kleur is paarsZangdienst
Eredienst
Missionair werk
Onderhoud


Onkosten
Via www.kerkomroep.nl zijn de kerkdiensten tijdens en na afloop van de diensten te beluisteren.

Home