Contact

Sint-Catharijnekerk

Diensten
22 november

10.00 uur
ds. Harry Doornbos29 november
10.00 uur
ds. Harry Doornbos


laatste zondag

kerkelijk jaar *
liturgische kleur: wit
klik hier voor de liturgie


Eerste zondag van Advent
liturgische kleur: paars
dienst van Schrift en Tafel
(onder voorbehoue)

Collecten

Eredienst
Diaconie
OnderhoudWerelddiaconaat
Onderhoud

De diensten zijn tijdens en na afloop te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

* In deze dienst gedenken wij de overleden gemeenteleden. Wij noemen hun namen in het licht van de paaskaars. Aan die kaars zullen de aanwezige nabestaanden een kaars aansteken ter gedachtenis.
De bijbellezingen zijn: Hebreeën 11: 8 tot en met 16 en Openbaring 21, vers 1 tot en met 6. 

 

Home