Contact

Sint-Catharijnekerk

Diensten


24 november
10.00 uur
ds. Harry Doornbos

laatste zondag kerkelijk jaar
de liturgische kleur is wit
liturgisch bloemschikken
klik hier voor de liturgie

Collecten
Eredienst
Diaconie
Onderhoud

1 december
10.00 uur
ds. Harry Doornbos


1e zondag Advent
Dienst van Schrift en Tafel
de liturgische kleur is paars
liturgisch bloemschikken
kindernevendienst

Werelddiaconaat

Onderhoud


Via www.kerkomroep.nl zijn de kerkdiensten tijdens en na afloop van de diensten te beluisteren.

Home