Contact

Sint-Catharijnekerk

Diensten

 

30 juni
09.30 uur
ds. Ivo de Jong
(Schiedam)
2e zondag Trinitatis

de liturgische kleur is groen
Oecumenische dienst in
de Bedevaartskerk


Collecten

7 juli
10.00 uur
ds. Saskia van Ossewaarde-van Nie
(Egmond)


3e zondag na Trinitatis
de liturgische kleur is groen
Eredienst
Kerk in Actie
Onderhoud 

Via www.kerkomroep.nl zijn de kerkdiensten tijdens en na afloop van de diensten te beluisteren.

Home