Contact

Sint-Catharijnekerk

Diensten

 



27 september
10.00 uur
ds. Dick ter Horst
(Hellevoetsluis)

 



tweede zondag van
de herfst
liturgische kleur: groen

Collectes

Eredienst
Diaconie
Onderhoud


4 oktober
10.00 uur
ds. Harry Doornbos

 


derde zondag van
de herfst
liturgische kleur: groen
dienst van
Schrift en Tafel

Kerk in Actie
Onderhoud

De diensten zijn tijdens en na afloop te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Home