Contact

Sint-Catharijnekerk

Diensten


19 augustus
10.00 uur
ds. Tineke Flim


12e zondag na Trinitatis

liturgische kleur groen
Dienst van Schrift & Tafel

Collectes
Werelddiaconaat
Onderhoud

26 augustus
10.00 uur
ds. Harry Doornbos


13e zondag na Trinitatis

liturgische kleur: groen
Afscheid en bevestigen ambtsdragers

Eredienst
Diaconie
Onderhoud

Via www,kerkomroep.nl zijn de kerkdiensten tijdens en na afloop van de diensten te beluisteren.

Home