Contact

Sint-Catharijnekerk

Diensten


21 januari
10.00 uur
ds. Ivo de Jong


2e zondag na Epifanie

Oecumenische viering
liturgische kleur: groen

collectes
Oecumene
Onderhoud

28 januari
10.00 uur
ds. Tineke Flim


3e zondag na Epifanie
dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. de Cantorij
liturgische kleur: groen

Werelddiaconaat
Onderhoud

Via www,kerkomroep.nl zijn de kerkdiensten tijdens en na afloop van de diensten te beluisteren.

Home