Contact

Sint-Catharijnekerk

Diensten19 november
10.00 uur
ds. Anke Dekker
23e zondag na Trinitatis

liturgische kleur: groen
klik hier voor de liturgie


collectes
Eredienst
Diaconie
Onderhoud26 november

10.00 uur
ds. Tineke Flim


laatste zondag kerkelijk jaar
liturgische kleur: wit
m.m.v. de cantorij

Eredienst
Diaconie
Onderhoud

Via www,kerkomroep.nl zijn de kerkdiensten tijdens en na afloop van de diensten te beluisteren.

Home