Contact

Sint-Catharijnekerk

Diensten


25 november
10.00 uur
ds. Harry Doornboslaatste zondag

kerkelijk jaar
liturgische kleur: wit
m.m.v. de cantorij

Collecten
Eredienst
Missionair
Onderhoud

2 december
10.00 uur
ds. Tineke Flim


1ste Advent

liturgische kleur: paars
dienst van Schrift en Tafel

Werelddiaconaat

Onderhoud

Via www.kerkomroep.nl zijn de kerkdiensten tijdens en na afloop van de diensten te beluisteren.

Home