Contact

Sint-Catharijnekerk

Doopdienst

Elk jaar zijn er doopdiensten gepland. Zondag 10 januari is de eerste doopdienst in het nieuwe jaar.
Voorafgaand aan de viering van de doop, wordt een doopgesprek gehouden. Na de viering leggen we een doopsteen bij de doopgedachtenis achter in de kerk. Neem contact op met de predikant wanneer u uw kind wilt laten dopen.


Liturgische bloemschikking bij een van de doopdiensten.

Home