Contact

Sint-Catharijnekerk

Doopdienst

Elk jaar zijn er doopdiensten gepland. Deze gaan uiteraard door als er dopelingen zijn. De data van de doopdiensten worden vermeld in het kerkblad. Voorafgaand aan de viering van de doop, wordt een doopgesprek gehouden. Na de viering leggen we een doopsteen bij de doopgedachtenis achter in de kerk. Neem contact op met de predikant wanneer u uw kind wilt laten dopen.


Liturgische bloemschikking bij een van de doopdiensten.

Home