Contact

Sint-Catharijnekerk

Huwelijksinzegening

Voor een huwelijksinzegening neemt u contact op met ds. Harry Doornbos, telefoon 0181-219886, e-mailadres doornbosbaaima@hetnet.nl, ook als een andere voorganger wordt gekozen voor de trouwdienst. De predikant wijst u dan op verdere afspraken die gemaakt moeten worden. Aan het gebruik van de kerk zijn kosten verbonden.

Home