Contact

Sint-Catharijnekerk

Kerkomroep

Wie aan huis gebonden is, kan met de kerkradio thuis de diensten in de kerk meemaken met behulp van een kastje. Aanvragen en bespreken van de kosten kan via kerktelefoon@catharijnekerk.nl. Via www.kerkomroep.nl is de kerkdienst direct of op een later tijdstip te beluisteren.

Home