Contact

Sint-Catharijnekerk

Koffiedrinken na de dienst

Na de dienst is er voor jong en oud gelegenheid tot ontmoeting in de zijbeuk van de kerk onder het genot van koffie of thee en limonade voor de kinderen. Wilt u ook een keer koffie schenken na afloop van de dienst? Neem dan contact op met mevrouw Ada de Jonge, telefoon 0181-417992.

Home