Contact

Sint-Catharijnekerk

Liturgisch bloemschikken

De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt op verschillende zondagen door het kerkelijk jaar heen een bijzondere bloemschikking die het thema van de kerkdienst versterkt.
In de zes weken van de veertigdagentijd maken de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken steeds een passende schikking. Het zullen sobere schikkingen zijn, heel minimaal met bijvoorbeeld zand, water of steen. Ook op Witte Donderdag en Goede Vrijdag in de Goede Week en met Pasen zal er een schikking zijn. Iedere week staat er een korte uitleg op de liturgie.


Water
Bronnen
van leven; Water uit de diepte, Water uit de hemel.


Tweede schikking veertigdagentijd op zondag 12 maart:
Steen
Bergen
als uitzicht,
Klimmen om te overzien, Afdalen om bij mensen te zijn ...

20170305 1e schikking 40-dagentijd
Eerste schikking in de veertigdagentijd op zondag 5 maart

Home