Contact

Sint-Catharijnekerk

Liturgisch bloemschikken

De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt op verschillende zondagen door het kerkelijk jaar heen een bijzondere bloemschikking die het thema van de kerkdienst versterkt.

In de Adventtijd zorgen de dames van de werkgroep elke week voor een passende schikking.


Advent

de tijd voor Kerst als voorbereiding op de komst van het licht,
dat de duisternis zal overwinnen.
we hebben ervoor gekozen dit in onze schikking te benadrukken,
dus van donker naar licht.
de kleur van de 1e advent is heel donkerpaars,

en die kleur wordt steeds lichter, tot het met Kerst wit is.

Verdere symbolen:
de stronk, verwijzing naar de tronk van Isaï, de stam van David,
de dorre bladeren, mensen als afgevallen bladeren,
met alle winden meegewaaid.
het groene mos, als teken van hoop ...
mensen verwaaid door de wind
zien uit
in donkere dagen
naar licht
naar leven
een nieuw begin

Home