Contact

Sint-Catharijnekerk

Liturgisch bloemschikken

De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt op verschillende zondagen door het kerkelijk jaar heen een bijzondere bloemschikking die het thema van de kerkdienst versterkt.

 
 Pinksterschikking op zondag 9 juni 2019

Op het Pinksterfeest is de heilige Geest
in vurige tongen neergedaald op de apostelen
50 dagen na Pasen
bij vieringen waarin de betekenis van de Geest een rol speelt
is de kleur rood

Pinksteren gebeurt ook vandaag!
het pinkstert overal waar de kerk weer zichtbaar wordt
in de inzet en de geestdrift van mensen die elkaar vinden
elkaar verstaan en elkaar verdragen
de Anthuriums symboliseren de tongen van vuur
elk zuchtje wind zet het ijle gras in beweging
vuurt ons aan
Hedera is verweven met diverse soorten materialen
om aan te geven dat veelkleurige mensen
op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn

Home