Contact

Sint-Catharijnekerk

Liturgisch bloemschikken

De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt op verschillende zondagen door het kerkelijk jaar heen een bijzondere bloemschikking die het thema van de kerkdienst versterkt.

Met Pinksteren maakten de dames van de werkgroep weer een prachtige schikking met uitbundig rood, passend bij het Pinksterfeest.

Pinksterschikking: de bloemen die er bovenuit steken staan symbool voor vlammen, de tongen van vuur, veelkleurigheid van mensen en de Heilige Geest die ons insprireert tot verbinding. Pinksteren is immers meer dan een herdenking.
Pinksteren gebeurt ook vandaag. Het Pinkstert overal waar de kerk weer zichtbaar wordt in de inzet en de geestdrift van mensen die elkaar vinden, elkaar verstaan en elkaar dragen en verdragen.

Home