Contact

Sint-Catharijnekerk

Liturgisch bloemschikken

De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt op verschillende zondagen door het kerkelijk jaar heen een bijzondere bloemschikking die het thema van de kerkdienst versterkt.

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
Met de (bloem)schikkingen proberen we de veertigdagentijd weer te geven met als sluitstuk de schikking op Paasmorgen op 21 april.


Paasschikking op  zondag 21 april 2019

Paasmorgen
We zien nog steeds de groene boog
als startpunt voor het nieuwe begin
achter de boog zien we een groot aantal opgerolde wingerd ranken
als symbool voor het rotsgraf
dat graf is leeg
we zien ervoor een witte strook stof
daarop met een stroom van bloemen
het is feest!

Nu moet gij allen vrolijk zijn
de bloemen zingen in de tuin
het lege graf verzwijgt het niet
de mond geopend voor het lied
de Heer is opgestaan!
(Tekst Ton Naastepad; gezang 209
uit het Liedboek voor de Kerken}

Home