Contact

Sint-Catharijnekerk

Rouwdienst

Voorafgaande aan begrafenis of crematie kan in de Sint-Catharijnekerk een dienst-van-woord-en-gebed of uitvaartplechtigheid worden gehouden. Afspraken voor de rouwdienst maakt u met de predikant. Voor het gebruik van de kerk neemt u contact op met de koster.

Er is ook gelegenheid voor condoleance. Aan het gebruik van de kerk zijn kosten verbonden.

Home