Contact

Sint-Catharijnekerk

Zangdienst

Vier keer per jaar is er een zangdienst in de Sint-Catharijnekerk. De laatste was de kerstzangdienst op 16 december jl. met medewerking van het Christelijk Gemengd Koor The Credosingers. Deze dienst kunt u nog beluitsteren via www.kerkomroep.nl.

Op zondag 3 maart aanstaande is de eerste zangdienst van dit jaar met medewerking van het Oecumenisch Koor Together uit Hoek van Holland. Dit koor was nog niet eerder in een zangdienst te beluisteren, maar werkte wel mee aan de oecumenische dienst in de Bedevaartskerk in juni vorig jaar.

Het koor staat onder leiding van Peter Dingemanse, die de koorzang op piano begeleidt. Willem Chr. Meyboom begeleidt de samenzang op het orgel. Theun Klein leest de column.
Er zullen veel mooie samenzangliederen op het programma staan, dus weet u welkom!

De dienst begint om 19.00 uur; de kerk is om 18.30 uur open.

Home