Contact

Sint-Catharijnekerk

Concept-beleidsvisie 2020-2024

Concept-beleidsvisie 2020-2024
Klik hier voor de concept-beleidsvisie van de Protestantse Gemeente Brielle. Dit concept beleidsplan wordt in het gemeenteberaad van zondag 10 november aanstaande (2019) na de kerkdienst en het koffiedrinken besproken.

Beleidsplan 2017-2020
Het Beleidsplan 2017-2020 werd in 2016 door de toenmalige kerkenraad vastgesteld. Dit jaar (2019) is de huidige kerkenraad begonnen aan het opstellen van een nieuw beleidsplan. Over de speciale bijeenkomst hierover van kerkenraad samen met de werkgroep Beleidsplan leest u hieronder een korte samenvatting.

Nieuw Beleidsplan
Op zaterdag 30 maart is de kerkenraad samen met de werkgroep Beleidsplan bijeen geweest om zich te bezinnen op de grondslagen van het nieuw te schrijven beleidsplan. In eerdere bijeenkomsten van de werkgroep was de noodzaak en het belang naar voren gekomen van een stuk bezinning op fundamentele vragen en noties waarop het beleidsplan dient te worden gebaseerd: “Wat is onze visie op ons gemeente zijn?” In alles wat wij als Protestantse Gemeente Brielle zijn en willen doen, moet op een of andere manier iets van die grondslag en visie te herkennen zijn. Dat geeft houvast en richting. En het kan helpen om te onderscheiden wat wel en niet of minder van betekenis is in ons bezig zijn als kerkenraad en gemeente als geheel. Hierbij gaat het dus om onze roeping als gemeente van Christus Jezus.

Als werkwijze werden in tweetallen in drie rondes de volgende vragen overdacht:
- “Wat zag Jezus als zijn roeping en waarop baseerde hij dat?”
- “Wat volgt daaruit als roeping van de Kerk?”
- “Wat zien wij als PGB als onze roeping in deze tijd en op deze plaats (Brielle dus)?” 

Na elke ronde werden de uitkomsten van de gesprekken gepresenteerd en genoteerd en was er de mogelijkheid om op elkaar te reageren. Na de bespreking van de vragen werd plenair aan de orde gesteld hoe wij als PGB tot nu toe onze roeping concreet hebben gemaakt en waar dat uit blijkt.
Maar ook: wat merkt de Brielse samenleving daarvan?

De PGB is een pluriforme gemeente en zowel in de kerkenraad als in de gemeente kunnen onderlinge verschillen in visie en geloofsbeleving naar voren komen. Ook daar zal in het beleidsplan iets mee gedaan moeten worden. Het was voor de kerkenraad en de werkgroep een zinvolle en vruchtbare ochtend en de werkgroep kan nu verder aan de slag met de resultaten van deze bezinning.

Uit de Kerkenraad in het Kerkblad april-mei 2019

Home