Contact

Sint-Catharijnekerk

Kerk naar buiten

Missionaire werkgroep

De Missionaire Werkgroep verspreidt de werkgroep de bladen Open Deur en de Elisabethbode.
Contactpersonen: mevrouw N.M. Doorduin-Bergwerff, secretaris (0181-413243) en de heer C.J. de Bruin, penningmeester (0181-414571)

Culturele commissie

De Culturele Commissie Sint-Catharijne organiseert in de zomermaanden inloop- en orgelconcerten en bereidt door het jaar heen verschillende culturele activiteiten voor in de Sint-Catharijnekerk.
Informatie: de heer W.Chr. Meyboom (06-53153293)

Toeristencommissie

De leden van de Toeristencommissie zijn gastheer en gastvrouw voor het toeristenbezoek aan de kerk. Daarvoor is de kerk open van eind april tot en met half september van 10.30 tot 16.30 uur en van half september tot eind oktober van 13.30 tot 16.30 uur.
Buiten deze tijden zijn groepen van minimaal 10 personen op afspraak welkom. Wij vragen bezoekers van de kerk één euro (volwassenen; kinderen vijftig eurocent) voor het onderhoud van de kerk.
In het winterseizoen vragen wij twee euro per persoon voor een bezoek aan de kerk met een minimum van tien personen.
Bij rouw- en trouwdiensten is de kerk gesloten.
Informatie: toeristen@catharijnekerk.nl of mevrouw S.M. van Veen-Appelmelk (06-346 90 662)

Raad van Kerken

Bij de Raad van Kerken in Brielle zijn aangesloten de Protestantse Gemeente Brielle, de Rooms-Katholieke Parochie en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. De raad is een overlegorgaan tussen deze kerken. Drie maal per jaar wordt er een oecumenische dienst georganiseerd en eenmaal per jaar een debatavond.
Informatie: mevrouw A. Klerk-Vos, secretaris (0181-413531 rvk@brielle.nl)

Home