Contact

Sint-Catharijnekerk

Ontmoetingen in Winterwerk

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuw informatieboekje voor het winterwerk 2017-2018. Het boekje wordt samen met het augustusnummer van het kerkblad verspreid. 
Tot die tijd kunt u voor adresgegevens het informatieboekje 2016-2017 raadplegen. Hierin staat de nieuwe wijkindeling en namen en telefoonnummers en - indien aanwezig - e-mailadressen van kerkenraadsleden en contactpersonen.

Home