Contact

Sint-Catharijnekerk

Ontmoetingen in Winterwerk

Klik hier voor het Informatieboekje 2017-2018. Hierin vindt u informatie over het winter- en jeugdwerk en de wijkindeling met actuele adresgegevens van kerkenraadsleden en contactpersonen.
Via winterwerk@catharijnekerk.nl of met het opgaveformulier achter in het informatieboekje kunt u zich opgeven voor één of meer avonden of voor een hele serie in het winterwerk.

Home