Contact

Sint-Catharijnekerk

Organisatie

Postadres

Protestantse Gemeente te Brielle, St. Catharijnehof 1, 3231 XS  BRIELLE

Predikanten

mevrouw ds. J. (Janneke) van Herweijer(op dinsdag en vrijdagmorgen), telefoon 06-474 10756, jannekeherweijer@hotmail.com
de heer ds. H. (Harry) Doornbos (0181-219886, doornbosbaaima@hetnet.nl 
Beide predikanten werken in deeltijd. 

Kerkenraad

kerkenraad@catharijnekerk.nl
de heer R. Koopmans, voorzitter (06-409 688 31), rienk_koopmans@hotmail.com
de heer W. Delwel, scriba (0181-464105), onzescriba@catharijnekerk.nl)

Diaconale en Pastorale Raad

diaconaleraad@catharijnekerk.nl & pastoraleraad@catharijnekerk.nl
de heer R. van de Vliet, voorzitter (06-15003883)
mevrouw M. Groeneveld-Prins, penningmeester Diaconale raad (0181-483152)

College van kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@catharijnekerk.nl
de heer R.J. de Ridder, voorzitter (0181-414674)
mevrouw H. van de Polder-Strikwerda, secretaris (0181-414063)
mevrouw S. Timmermans, penningmeester (penningmeester@catharijnekerk.nl)
rekeningnummer NL35 INGB 0004 320 546

Jeugdouderlingen

jeugdouderlingen@catharijnekerk.nl
mevrouw A.M.A. Hogeweg (06-158 282 50)

Koster

koster@catharijnekerk.nl
mevrouw S.M. van Veen-Appelmelk (06-346 906 62)

Organisten

organisten@catharijnekerk.nl
de heer M.P. 't Hart (06-537 143 84)
de heer J. Meuleman (06-153 129 32) 

Kerkelijk bureau

kerkelijkbureau@catharijnekerk.nl
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw I. Prins-Nowee, telefoon 0181-418666.

Kerkblad

onskerkblad@catharijnekerk.nl
Kopij bij voorkeur via bovenstaand e-mailadres of naar mevrouw T. Wolters, Voorstraat 164, 3231 BL Brielle.
Het Kerkblad verschijnt negen keer per jaar. Voor een abonnement - à vijftien euro per jaar over te maken op rekening NL35 INGB 0004 320 546 - graag contact opnemen met het kerkelijk bureau.
Vragen over de verspreiding: mevrouw M. van Rij-van Marion (0181-416714).

Home