Contact

Sint-Catharijnekerk

Raad van Kerken

Bij de Raad van Kerken in Brielle zijn aangesloten de Protestantse Gemeente Brielle, de Rooms-Katholieke Parochie en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. De raad is een overlegorgaan tussen deze kerken. Drie maal per jaar wordt er een oecumenische dienst georganiseerd. Mevrouw A. Klerk-Vos is secretaris (0181-413531 rvk@brielle.nl).

Home