Contact

Sint-Catharijnekerk

Rommelmarkt

Rommelmarkt De Coppelstock, Coppelstockstraat 6a, Brielle, is weer open!

Nadat we de hele coronaperiode gesloten zijn geweest willen wij in afgeslankte vorm weer open zijn van 13.30 tot 16.00 uur en ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur.

De bedoeling is dat er niet meer dan drie personen in de benedenzaal tegelijk aanwezig zijn (exclusief eventueel ‘personeel’) en één persoon boven. De afstand van anderhalvemeter dient gehandhaafd te blijven. In ons Brieltje bent u op 1.572 meter weer van harte welkom in De Coppelstock. 

Dit alles onder voorbehoud dat de huidige situatie blijft zoals die nu is en er geen strengere maatregelen worden afgekondigd.

Tijdens de openingstijden kunt u snuffelen en kopen tussen kunst en kitsch. Ook kunt u dan uw (overtollige) spullen afgeven.

Contactpersoon: de heer J.A. Stolk, telefoon 0181-413809.

Home