Contact

Sint-Catharijnekerk

Rommelmarkt

Rommelmarkt De Coppelstock, Coppelstockstraat 6a, Brielle is voorlopig gesloten in verband met het coronavirus. Zodra de rommelmarkt weer open is, melden we dat via deze website.

Normaal gesproken is de rommelmarkt geopend op woensdagmiddag en -avond én iedere laatste zaterdag van de maand. Op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur. Op elke laatste zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur.

Tijdens de openingstijden kunt u snuffelen en kopen tussen kunst en kitsch. Ook kunt u dan uw (overtollige) spullen afgeven.

Voor het laten ophalen van spullen kunt u contact opnemen met de heer J.A. Stolk, telefoon 0181-413809.

Home