Contact

Sint-Catharijnekerk

Rondom de kerk

Alle activiteiten zijn in verband met de corona-crisis tot nader order opgeschort.

Crea-doe-middag

De Crea-doe-dames zijn met vakantie. Maandag 7 september komen ze weer bij elkaar in de Sjoel aan de Turfkade 16 van 13.30 tot 16.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee én Briels nieuws wordt gewerkt met textiel, papier en andere materialen.

Rommelmarkt

Rommelmarkt De Coppelstock, Coppelstockstraat 6a, is helaas gesloten in verband met het coronavirus. Als de rommelmarkt de deuren weer opent, melden we dat via deze website.
Normaal gesproken is de rommelmarkt het hele jaar geopend op woensdagmiddag en -avond én iedere laatste zaterdag van de maand. Op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur. Op elke laatste zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur.Tijdens de openingstijden kunt u snuffelen en kopen tussen kunst en kitsch. Ook kunt u dan uw (overtollige) spullen afgeven. Voor het laten ophalen van spullen kunt u contact opnemen met de heer Jaap Stolk (0181-413809).

Sint-Catharijne Cantorij

De Sint-Catharijne Cantorij is opgericht in 1986 en bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers.De cantorij heeft in de gemeente een drievoudige functie: ondersteunend, verkondigend en verfraaiend. Regelmatig - zo'n tien keer per jaar - verleent de cantorij medewerking aan diensten in de Sint-Catharijnekerk in Brielle. Onbekende liederen worden met de gemeente ingestudeerd, vaste liturgische onderdelen (zoals het Kyrië en het Gloria) worden in beurtzang met de gemeente en de voorganger gezongen. Bovendien klinken regelmatig motetten, koralen en andere passende muziek in deze diensten.
De repetitie is elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk. Informatie: mevrouw Janneke Schoemaker, voorzitter (0181-415412), mevrouw Tine Wolters, secretaris (0181-415774).

Toeristenbezoek

De kerk is tot eind oktober van maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur geopend voor toeristenbezoek en het beklimmen van de toren. In augustus is de kerk ook op zondag geopend voor toeristenbezoek van 12.00 tot 16.00 uur.
Op 1 april is de kerk ook open om de bevrijding van de Spanjaarden in 1572 te vieren. Er wordt dan een Shantyconcours gehouden en er is koffie, thee, soep en andere versnaperingen.

Verjaardagsfonds

Jarige gemeenteleden ontvangen de felicitaties van de kerk en worden gevraagd om een gift voor het verjaardagsfonds. De opbrengst van het verjaardagsfonds is bestemd voor het onderhoud van het orgel. Informatie: de heer Tom van der Lugt (0181-411289).